บริษัท พุทธชาดเอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์) จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธชาด เอ็กซ์เพรส ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากร เป็นตัวแทนออกของ รับอนุญาตลำดับที่ 175 ก่อตั้งเมื่อ 3 มกราคม 2537 และได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลจากห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเป็น บริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547 และได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากรเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตลำดับที่ 228 ( แทนของเดิมลำดับที่ 175 )
 

จากประสบการณ์และนโยบายของบริษัทฯมากว่า 16 ปี ใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน มีผู้ชำนาญการศุลกากรประจำบริษัทตลอดเวลา ส่งผลให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

 

 

บริการที่บริษัทเปิดรับบริการอยู่ในลักษณะการบริการแบบครบวงจร มีการให้บริการ Dry Container , Refrigerator Container, Special Container 

 


จำนวนผู้เข้าชม   HTML Counter