สิทธิประโยชน์จากการใช้บริการกับ PE ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนออกของอันดับพิเศษจากกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้